Đánh giá hồ sơ di trú

• Người thực hiện: Luật sư di trú của các nước

• Dịch vụ: Luật sư sẽ đánh giá hồ sơ dựa trên các thông tin và tài liệu mà khách hàng chuẩn bị sẵn. Luật sư sẽ chấm điểm hồ sơ, cách tăng điểm hồ sơ, đưa ra các lời tư vấn về khả năng thành công của hồ sơ, các diện visa phù hợp, các thức tiến hành lộ trình định cư, thời gian xét duyệt, quá trình, rủi ro…

• Phương thức tư vấn: Luật sư sẽ tư vấn ban đầu qua email, sau đó nếu khách hàng có thêm câu hỏi hoặc cần tư vấn trực tiếp thì Luật sư sẽ có thể sắp xếp buổi tư vấn qua Skype.

Để biết chi tiết về từng dịch vụ, quý vị vui lòng liên hệ với Pacom tại:

Công ty Cổ phần Thu Thanh Consultant Services Việt Nam
Địa chỉ trụ sở chính: 22345 La Palma # 110 Yorba Linda CA 92808

Địa chỉ trụ sở chính: 22345 La Palma # 110 Yorba Linda CA 92887
VPDD:

638/10 LE HONG PHONG, WARD 10, HOCHIMINH CITY, Vietnam
Email: Thuthanheb3@gmail.com
VN Office1: +8497-577-4499
VN Office 2: +8496-823-3868

Hotline: +714-891-3194
Email: Info@lincolnfinancialservices.net

Giờ làm việc: Từ thứ 2 – thứ 7
Sáng: 8.30 – 11.30
Chiều: 2.00 – 5.00