Xin giấy phép đầu tư nước ngoài cho nhà đầu tư cá nhân

Theo quy định quản lý ngoại hối của Việt Nam, cá nhân người Việt Nam chỉ được chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho một
số mục đích: định cư, du học, sinh hoạt phí, trợ cấp người thân, du lịch… với số tiền hạn chế và hồ sơ chuyển tiền chặt chẽ.
Nếu cá nhân VN muốn chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài sẽ phải xin giấy phép đầu tư nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu
tư.

Do vậy, Thu Thanh Consultant Services hiện có bổ sung thêm dịch vụ Xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài tại bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như
sau:

– Thời gian thực hiện: 25-30 ngày
– Cam kết hoàn phí lên tới 100% nếu hồ sơ xin giấy phép đầu tư không thành công.

> Xem thêm chi tiết: Dịch vụ tư vấn xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư cá nhân

Để biết chi tiết về từng dịch vụ, quý vị vui lòng liên hệ với Thu Thanh tại:

Công ty Thu Thanh Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Thu Thanh Consultant Services